nummer 11 - juli 2014
Expertmeeting over een veilige woonomgeving voor LHBT's

In het stadhuis van Rotterdam op 17 juni 2014

Op 17 juni 2014 organiseerden de Gay-Straight-Alliance 'Natuurlijk Samen' en RADAR , kenniscentrum op het gebied van gelijke behandeling en discriminatie,  de landelijke expertmeeting  "Veilige woonomgeving voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders" op het stadhuis van Rotterdam.

Deze expertmeeting begon met de overhandiging van het onderzoeksrapport 'Gestreden als Don Quichot tegen windmolens' aan de Rotterdamse wethouder Ronald Schneider. De toespraak die de wethouder daarbij hield is  hier te bekijken. Vervolgens hield Rob Witte een toelichting op het rapport. Rob Witte is onderzoeker van Lokaal Centraal en een van de auteurs van dit rapport.  Zijn presentatie van het rappport is hier te bekijken.

In het rapport worden 22 gevallen geanalyseerd van geweld tegen LHBT's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) in de woomgeving. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen voor het opstellen van een  handreiking voor gemeenten en hun ketenpartners die hen in staat stelt zulke geweldsincidenten vroeg te signaleren en tot een gepaste interventie te komen.

Na de presentatie van het rapport volgden rondetafelgesprekken over good practices van ketenaanpak en vroegsignalering. Deelnemers waren medewerkers van de politie, antidiscriminatiebureaus, belangenorganisaties van LHBT's en wooncorporaties. De rondetafelgesprekken leverden een aantal tips op waar de deelnemers vervolgens voor konden kiezen. De tips zijn hier zijn te downloaden.

Van de expertmeeting is hier een korte reportage te zien.

 

 

 

 

 

Gestreden als Don Quichot tegen windmolens

Onderzoek naar geweld tegen LHBT's in de buurt

 

Op 17 juni 2014 is het onderzoeksrapport 'Gestreden als Don Quichot tegen windmolens' gepubliceerd. De auteurs zijn Rob Witte en Hans Moors van Lokaal Centraal. Het onderzoek handelt over geweld in de directe woonomgeving tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit en over hoe moeilijk dit geweld is aan te pakken. Voor dit rapport werden 22 gevallen geanalyseerd van geweld tegen LHBT's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) in de woongeving. Daartoe werden diverse betrokkenen waaronder de slachtoffers geïnterviewd. De titel van het onderzoeksrapport slaat op een uitspraak van een van de geïnterviewden : een slachtoffer die wegens zijn seksuele identiteit gepest werd door buurtgenoten

Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen voor het opstellen van een  handreiking voor gemeenten en hun ketenpartners die hen in staat stelt zulke geweldsincidenten vroeg te signaleren en tot een gepaste interventie te komen. Dit onderzoek wijst op de spanning tussen enerzijds het (vaak moeilijk juridisch bewijsbare) discriminatoire karakter van het geweld en het streven naar een leefbare oplossing. Bij dit type geweld zijn er drie factoren die de impact ervan nog vergroten: slachtoffers worden belaagd omwille van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, dat gebeurt in hun thuisomgeving en vaak langdurig, waardoor slachtoffers dikwijls onder langdurige en continue druk leven. Voorts maakt het onderzoek duidelijk dat een succesvolle aanpak van zulke situaties van discriminatoir geweld plaatsvindt op lokaal niveau en afhangt van de kracht van de bestaande ketensamenwerking. De rol van de politie, maar zeker ook de gemeente en in het bijzonder de burgemeester, is groot. Daarnaast zijn allerlei andere partijen (mogelijk) betrokken, zoals woningbouwverenigingen, antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) en belangenorganisaties. Specifiek besteedt het rapport aandacht aan hoe eventuele media-aandacht doorwerkt op slachtoffers en andere betrokkenen. In veel gevallen leidt het geweld uiteindelijk tot de verhuizing van de slachtoffers. Voor sommige slachtoffers voelt dat misschien als een verlossing. Maar het is een 'oplossing' die tegelijkertijd haar tol eist.

Het rapport is hier te downloaden.

Onderzoek naar veiligheidsbeleving onder LHBT's in Kennemerland

Nieuwe peiling in het kader van digitale onderzoekspanel Pink Panel

Het algemene veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland (Haarlem en omgeving) lijkt redelijk stabiel. Toch had een kwart van de LHBT-respondenten het afgelopen jaar persoonlijk te maken met discriminatie in de eigen wijk of vervelende incidenten op het werk op grond van haar of zijn seksuele gerichtheid. Dat blijkt het rapport  ‘Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt’ van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waarin de onderzoeksuitkomsten van het digitale onderzoekspanel Pink Panel worden beschreven.

Circa 80 procent voelt zich (zeer) veilig in haar/zijn eigen woonwijk. 12 procent voelt zich niet zo veilig en 4 procent voelt zich (zeer) onveilig om voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen. Citaat uit het onderzoek:  ‘In mijn straat is het bekend, maar we voelen ons nooit veilig genoeg om hand in hand te lopen’. De respondenten van het Pink Panel hadden het afgelopen jaar te maken met 28 vervelende tot bedreigende incidenten in de eigen wijk. Het ging om beledigende opmerkingen, pesten, vernielingen en bedreigingen/ geweld/agressief gedrag. Een groot deel hiervan is niet gemeld bij politie of Bureau Discriminatiezaken.

Sinds 2008 doet het Bureau Discriminatie via het Pink Panel , een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland. Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van veiligheidsbeleving van LHBT’s en hun eigen discriminatie-ervaringen in Kennemerland. Er worden vragen gesteld over veiligheid in de eigen woonwijk, op het werk en bij de sportvereniging. Van de 100 respondenten in dit rapport wonen er 62 in Haarlem, negen in Haarlemmermeer, zeven in Velsen, vijf in Heemskerk en vier in Beverwijk.

Het rapport is hier te downloaden.

Bijeenkomst

Op dinsdag 29 juli as in Amsterdam-Oost

Op 29 juli as. wordt in Amsterdam de bijeenkomst "Veilig Samen in Amsterdam Oost" gehouden door het Samenwerkingsverband Alle Kleuren Oost en de Gay-Straigt Alliantie Natuurlijk. Een veilige wijk voor iedereen door verbinden is het thema van de bijeenkomst. Er zal geluisterd worden naar elkaars verhalen. Daarbij wordt de confrontatie niet uit de weg gegaan. De uitdaging is zichtbaar maken hoe belangrijk het is om simpelweg te herkennen dat wij allemaal de ander wel eens uitsluiten. De avond zal staan onder de leiding van Redouane Amine en zal worden gevoerd met een panel van vertegenwoordigers van actieve burgers uit Amsterdam Oost, van de lokale politiek en van de landelijke Homo-Alliantie Veilige wijken / Natuurlijk Samen.

De bijeenkomst vindt plaats dinsdagavond 29 juli van 18:30 tot 22:00 uur. Plaats van de bijeenkomst is : Grand Café Genieten, Oranje Vrijstaatplein 2, Amsterdam.