nummer 12 - oktober 2014
Woningbouwvereniging discrimineerde jegens homoseksuele huurder

Het College voor de Rechten van de Mens  heeft op 8 augustus 2014 geoordeeld dat Woningbouwvereniging “Volksbelang” te Helmond jegens een van zijn huurders, Walloy van Gelderen,  verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van homoseksuele gerichtheid door niet te zorgen voor een discriminatievrije woonomgeving.

De zaak begon toen Van Gelderen ging klagen bij zijn woningbouwvereniging Volksbelang. De klacht ging over de buren. In een e-mail aan de woningbouwvereniging Volksbelang schreef VAn Gelderen dat zijn buurman had gezegd: "Ik zorg er wel voor dat jullie flikkers hier vertrekken" en "Homo's zijn kutvolk". Ook gaf Van Gelderen aan dat hij en zijn vriend zijn aangevallen door de buurman. Volksbelang nam de klacht in behandeling. Volksbelang praatte met de buren en deed onderzoek in het wooncomplex. Volksbelang droeg vervolgens het dossier over aan het lokale 'Team Woonoverlast'.

Maar het onderzoek van woningbouwvereniging Volksbelang was niet toereikend volgens het College van de Rechten van de Mens. Volksbelang heeft de discriminatieklacht onvoldoende aan bod laten komen door die vrijwel direct te behandelen onder de algemene noemer 'overlast'. Volksbelang heeft ook de buren in het gesprek veel ruimte gegeven zelf te klagen over de man. Het College stelt dat er een lastige situatie is ontstaan die in korte tijd escaleerde. Maar dat neemt niet weg dat de woningbouwvereniging nog steeds een verplichting had om de gestelde discriminatie en homohaat nadrukkelijk te onderzoeken. Doordat Volksbelang de klacht niet zorgvuldig heeft onderzocht bestaat er een niet te verwaarlozen kans dat er wel sprake was van discriminatie.  Om die reden oordeelt het College dat de woningbouwvereniging Volksbelang verboden onderscheid heeft gemaakt.

Lees hier het volledige oordeel van het College van de Rechten van de Mens. 

 

Coming Out Dag 2014, in het teken van biseksualiteit

Op 11 oktober jl. werd zoals elk jaar Coming Out Dag gevierd. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een Homosekseksuele man, Lesbische vrouw of Biseksueel (LHB) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: het uit de kast komen oftewel de Coming Out. Dit jaar heeft een recordaantal van 44 gemeenten op deze dag de regenvlag opgehangen als aanmoediging voor LHB's zelf om voor hun seksuele voorkeur uit te komen. Maar ook voor alle inwoners en organisaties om zich daarvoor in te zetten. De boodschap van Coming Out Dag is : iedereen moet zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen, op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook. Deze boodschap werd in gemeenten kracht bijgezet door verschillende acties. Zo heeft de gemeente Haarlem van Coming Out Dag een meerdaags festijn gemaakt waaronder een netwerkbijeenkomst over LHB-acceptatie op de werkvloer, een  Roze Salon voor oudere LHB's en een Jong&Out bijeenkomst voor LHB-jongeren.  Groningse LHBT-organisaties organiseerden tal van activiteiten tijdens de Regenboogweek.

Coming Out Dag 2014 stond in het teken van biseksualiteit. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is ruim een op de tien Nederlanders biseksueel. Dat zijn bijna 2 miljoen mensen. Daarvan zit ongeveer een derde ‘in de kast;’ bij lesbiennes en homo’s is dat maar 2 procent. Biseksuelen voelen zich minder geaccepteerd dan lesbiennes en homo’s, hun seksuele voorkeur wordt vaak niet serieus genomen en er zijn weinig biseksuele rolmodellen. Ook ervaren bi’s relatief veel problemen op de werkvloer (treiteren, burn-out).

 

Minister maakt afspraken met gemeenten over homo-emancipatie

Op vrijdag 10 oktober jl. hebben Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en 37 gemeenten afspraken gemaakt voor extra inspanningen om de sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT's) te vergroten. De gemeentes zullende komende twee jaar extra geld voor uit uittrekken voor activiteiten om de sociale acceptatie van LHBT's te vergroten. Voorts zetten deze gemeenten zich in om kleinere gemeenten in de regio te informeren over hun aanpak. Minister Bussemaker is verheugd met de samenwerking. ,,In de gemeenten moet het gebeuren. Daar moeten lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders zich, net als ieder ander, veilig kunnen voelen. Daar vindt de acceptatie plaats. Dus daar, dichtbij de mensen, moeten vooroordelen, pesten en discriminatie worden aangepakt. De gemeenten hebben met de minister afgesproken dat zij de sociale acceptatie zullen meten en goede voorbeelden zullen delen. Ook wordt van de gemeenten verwacht dat zij beleid maken op het gebied van veiligheid, pesten, weerbaarheid en sociale acceptatie van hun LHBT-burgers.

Lees hier het volledig nieuwsbericht van het  Ministerie van OCW.

 

 

Samenvating van onderzoek naar geweld tegen LHBT's in de directe woonomgeving

In twee artikelen hebben Rob Witte en Hans Moors hun onderzoek "Gestreden als Don Quichot tegen windmolens" in het kort samengevat. Het onderzoek is van de zomer verschenen en handelt over geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in hun directe woonomgeving.  Het gaat om een gevalsstudie, waarbij 22 casussen uit de periode 2011-2014 zijn onderzocht. Er is vooral gekeken naar de ervaringen en het handelen van slachtoffers en professionals. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat het geweld een meervoudige impact heeft op slachtoffers. Naast de geweldservaring zelf spelen daarin mee: dat het (dreigende) geweld gericht was tegen de seksuele of genderidentiteit; dat de locatie van het geweld de thuissituatie is; en dat het geweld veelal een langdurig, continu karakter heeft. Precies dit samenvallen van schokkende ervaringen maakt het geweld tegen LHBT's  in de directe woonomgeving tot een specifiek fenomeen.

Moors, H. en Witte, R. (2014). Moreel leiderschap nodig bij geweld tegen homo's en lesbiennes. Geplaatst op Onlineplatform Secondant (28 juli 2014). Hier te downloaden.

Moors, H. en Witte, R. (2014). Terug de kast in? Over de impact van discriminatie en geweld in de buurt. Cogiscope No. 2, Jaargang 2014, pp. 10-13. Hier te downloaden.

Witte, R. & Moors, H. (m.m.v. S. van Bon) (2014). 'Gestreden als Don Quichotte tegen windmolens'. Onderzoek naar geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in hun directe woonomgeving. Tilburg: Lokaal Centraal. Hier te downloaden.

LHBT-conferentie op 12 december 2014

Op 12 december as. organiseert Movisie een conferentie over lokaal LHBT-beleid, Het centrale thema van de bijeenkomst is: hoe kunnen gemeenten en uitvoerders gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de uitvoering en borging van lokaal LHBT-beleid? Deelnemers hebben de keuze uit acht interactieve workshops met verschillende thema's. Een van de thema's is het pesten van LHBT’s in de buurt en hoe dit probleem aan te pakken. Professionals praten over ketenaanpak en betrokkenheid van burgers bij de aanpak van discriminerend in de woonomgeving is. Maar is dat in elke gemeente goed geregeld? Van welke good (and bad!) practices kunnen  gemeentes leren? De andere workshops gaan over de acceptatie van LHBT's in de sport en het onderwijs, oudere LHBT's, transgenders,  biseksualiteit, christelijke LHBT’s en biculturele LHBT's.

Een overzicht van de workshops is hier te downloaden.

Aanmelden kan via het formulier hier.