nummer 14 - Juni 2015
IDAHO-actieweek : 11-17 mei 2015

In het kader van IDAHO, de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie die ieder jaar op 17 mei plaatsvindt, werden er in de week van 11 tot en met 17 mei diverse activiteiten georganiseerd in Nederland. Het motto van al deze activiteiten was:  Laten we er samen voor zorgen dat LHBT’s zich in ons land veilig genoeg voelen om uit de kast te komen. Laten we samen – burgers en regeringen, bedrijven en publieke instellingen, pál staan voor onze LHBT’s. Want liefde kent geen labels!

Zo werd in diverse plaatsen in Nederland de speciale IDAHO-vlag gehesen en toerde op zaterdag 16 mei een Roze Limo door het land met een aansprekende delegatie aan boord. Een andere activiteit was de estafetteactie waarin voorlieden van diverse organisaties aan deelnamen. Op elke dag van de IDAHO-actieweek gaf de ene organisatie het stokje door aan de andere organisatie. Zo nam op 16 mei Cyriel Triesscheijn directeur van RADAR/Art.1 en voorzitter van Natuurlijk Samen het stokje aan. De dag daarop gaf hij het stokje door aan Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland.

In de regenboogsteden Amersfoort, Rotterdam en Utrecht reed de Roze Limo en maakte maakt op diverse locaties een korte statement over hoe belangrijk het is dat IDAHO wordt gevierd. In de Roze Limo zaten onder meer Liane den Haan (ANBO), Tanja Ineke (COC), Diana van den Born (GUTS) en VN-vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar.  Deze delegatie werd aangevuld met sporters waaronder Arnold Smit, Matthew Otten en Casper Boom plus een aantal BN’ers zoals zanger Ronnie Tober en acteur Raymi Sambo. Ook het netwerk Roze Rood van Brandweer Nederland is vertegenwoordigd.
De Roze Limousine Tour was een initiatief van Roze 50+ in samenwerking met Natuurlijk Samen en de andere landelijke Gay-Straight-Alliances voor sport, onderwijs en veilige wijken. Hier kunt u meer lezen en zien over de Roze Limo

Op 17 mei maakte de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  Bussemaker, samen met de bestuurders van de regenbooggemeenten en 25 organisaties waaronder de KNVB, COC Nederland, LSA, Nationale politie, RADAR/ Art.1 een gezamenlijk statement waarin deze partners  beloofden om voortaan elke week waarin IDAHO plaatsvindt aandacht te besteden aan de sociale acceptatie van LHBT’s. Hier kunt u zien hoe de minister het statement ondertekent.

 Op deze facebookpagina kun u meer lezen over de IDAHO-actieweek.

Dit is de website van IDAHO Nederland.

Dit is de website van het Ministerie van OCW over IDAHO.

Natuurlijk Samen en IDAHO

In het kader van IDAHO heeft Natuurlijk Samen verschillende activiteiten georganiseerd op diverse plekken in het land. IDAHO is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie die elk jaar op 17 mei plaatsvindt.  Zo vonden op 17 mei en op 20 mei activiteiten plaats in Amsterdam-Oost. Van deze activiteiten in Amsterdam-Oost is op diverse manieren verslag gedaan. Zo zijn hier selfies te zien op relevante locaties en buurtactiviteit 20 mei Palembangstraat met de Assadaaka Community. Een panoramische Google View van een buurtactiviteit in de Palembangstraat op 20 mei is hier te zien. Een video-interview met voorzitter Ahmed el Mesri van Assadaaka Community op 20 mei tijdens buurtactiviteit IDAHO 2015 Palembangstraat is hier te zien.

In Rotterdam organiseerde Natuurlijk Samen samen met Humanitas een  luchtige talkshow op zaterdag 16 mei waarin diverse belangenoragnisaties aan het woord kwamen over twee kernboodschappen van IDAHO: "Liefde is van iedereen", "Steek een extra hand uit" en "Laten we samen het verschil maken".

In Emmen (de wijk Emmerhout) gingen bewonersgroepen van Natuurlijk Samen samen op de foto met het IDAHO banier. Deze bewonersgroepen worden door Natuurlijk Samen ondersteund in hun activiteiten voor de acceptatie en de veiligheid van LHBT’s in hun wijk.

Ook werd er door Natuurlijk Samen COC Nederland een ExpressUrSelfie actie op touw gezet. Mensen konden een A4tje van een website downloaden, deze uitprinten en met een dikke stift bewerken door eigen naam en een boodschap tegen homofobie, lesbofobie, bifobie en transfobie erop te zetten.Vervolgens maakten mensen een foto van zichzelf en deelden deze met anderen via Twitter of Facebook. Kijk hier en hier voor enkele resultaten.

Gelijk = Gelijk? wint LHBT-Innovatie Prijs 2015


Het antidiscriminatieprogramma Gelijk = Gelijk? van Diversion is op 17 mei bekroond met de LHBT- Innovatieprijs 2015. Minister van OCW, Jet Bussemaker,  reikte in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de prijs uit voor het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied. Het lesprogramma laat joodse, islamitische en homoseksuele jongeren als drietal voor de klas staan. Aan de hand van persoonlijke verhalen geven ze basisschoolleerlingen les over discriminatie. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen. De winnaar van de staatsprijs ontvangt een geldbedrag van duizend euro en een kunstwerk.

Lees hier meer over LHBT-innovatieprijs.

Lees hier over Gelijk=Gelijk? op de website van Diversion.

Lees verder

Onderzoek naar houding tegenover LHBT's

Op 11 mei jl. heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uitgebracht waarin op grond van de meest recente en betrouwbare gegevens de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT's) beschreven wordt. Voorts wordt ingegaan op  verschillen  met andere landen. De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft geen problemen met LHBT's en Nederland kent in vergelijking met andere landen een tolerant klimaat. Er zijn wel grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving. Ook verschilt de houding per onderwerp, zoals gelijke rechten voor LHBT's of de vraag of men met een man of vrouw van doen heeft.

Zo hebben veel Nederlanders moeite met twee zoenende mannen in het openbaar. Dat wordt door 35 procent als aanstootgevend beschouwd. . Bij zoenende vrouwen is dat percentage met 24 veel lager; bij een zoenend heterokoppel is dat percentage 12.

Meer dan een kwart (28 procent) van de ondervraagden heeft er ook moeite mee als homo's op straat hand in hand lopen.

Het rapport kunt u hier downloaden. .

Expertmeeting over een veiligie woonomgeving voor LHBT's op 9 juni as.

Op dinsdagmiddag 9 juni as. vindt er een expertmeeting plaats in Breda met als thema een veilige woonomgeving voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. De expertmeeting wordt georganiseerd door Natuurlijk Samen in samenwerking met RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, en de gemeente Breda. De expertmeeting vindt plaats in de Ontmoetingszaal Franciskuskerk, Belgiëplein 6, 4826 KT, Breda. De meeting begint om 2 uur 's middags en eindigt om 5 uur.

Programma van 14:00 – 17:00 uur

Opening door dagvoorzitter Baukje van der Veen

Presentatie van onderzoek ‘Gestreden als Don Quichot Tegen Windmolens’ door een van de auteurs van dit onderzoek: Rob Witte. Het  gaat om een onderzoek naar geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in hun directe woonomgeving.

Panelgesprek ‘Ervaring en Signalering’ Met onder andere: Jamie Kankam ( jongerenwerker Surplus Welzijn Oosterhout), Roy Tonnaer (Stichting Social Work Breda), Henk Lips (oud-voozitter COC Breda en actief binnen 50+ LHBT-groep).        In dit panelgesprek wordt ingegaan op ervaringen en (vroeg)signalering. Wat voor signalen komen binnen en wat kan daar mee gedaan worden?

Panelgesprek ‘Veiligheid, Actie en Aanpak’ Met onder andere: Kim Tax (officier van Justitie met portefeuille discriminatie), Rob Stoop (trainer bij antidiscriminatiebureau RADAR). In dit panelgesprek wordt ingegaan op hoe organisaties met het onderwerp omgaan. Zijn er bijvoorbeeld best practices bekend?

Na de panelgesprekken schuiven de panelleden aan bij de diverse tafels om samen met de deelnemers voorgedragen casussen te bespreken. Daarna worden de gesprekken samengevat en komen de deelnemers gezamenlijk tot actiepunten.

U kunt zich aanmelden via r.stoop@radar.nl Na de aanmelding krijgt u een bevestiging, programma en routebeschrijving.