Nr. 26 Augustus 2018
Regenboogfestival in Zwolle

Save the date : 18 oktober 2018

Op 18 oktober as. vindt het Regenboogfestival in Zwolle plaats. Op dit festival wordt het belang van het thema ‘veilige wijken voor iedereen’ onder de landelijke aandacht gebracht. Discriminatie, pesten en overlast tasten het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aan en de gevolgen zijn vaak zwaarwegend.  Iedereen moet zich vellig kunnen voelen ongeacht herkomst, geaardheid, sekse of geloof. Tijdens het festival wordt bekeken hoe we dat samen kunnen bereiken en wat we kunnen doen bij dit soort incidenten. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Mounir Samuel gaan bewoners, professionals en beleidsmakers het gesprek aan. Zij gaan aan de slag in verschillende workshops over religie & LHBTI, Sport & LHBTI en over de film 'Anders' van regisseur Reinout Hellenthal (tevens aanwezig). Het festival wordt georganiseerd door de landelijk GSA Natuurlijk Samen voor Vellige Wijken in samenwerking met de burgerwerkgroep wijk Holtenbroek, gemeente Zwolle en de provincie Overijssel.

Doelgroep voor het festival zijn alle geïnteresseerde buurtbewoners, professionals, bestuurders en beleidsadviseurs. Het festival vindt plaats op donderdag 18 oktober 2018 (12:30-18:00) in Zwolle. Het festival begint om 12:20 met een inloop met lunch. De precieze locatie is nog niet bekend. Er zijn geen kosten aan verbonden. De officiële uitnodiging volgt in september.

Wil je een uitnodiging ontvangen? Stuur een e-mail naar info@radar.nl . Vermeld in het onderwerp: Regenboogfestival.

Meer informatie in de Save The Date.