nummer 1 - juni 2012
Debat en presentatie GSA ‘Natuurlijk Samen’

Debat

Tijdens een debat zal de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen samen met Utrechtse instellingen toelichten hoe de aanpak van homovijandig gedrag op dit moment functioneert en welke lessen er geleerd zijn van eerdere incidenten. Ofwel: wat mogen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) verwachten van de gemeente Utrecht? Hoe pakt de gemeente haar regierol op en wat is de rol van andere bij dit onderwerp betrokken organisaties? Hoe ervaren homo’s en transgenders in Utrecht de nieuwe aanpak?

Presentatie ‘Natuurlijk Samen’

Na het debat zal de nieuwe GSA ‘Natuurlijk Samen’ zich aan het publiek presenteren. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk, ongeacht seksuele voorkeur of ras. Door de inzet van verschillende projectactiviteiten en een eigen website wil de GSA ‘Natuurlijk Samen’ actief werken aan preventie en bescherming in de buurt en de interactie tussen bewoners stimuleren. Het doel is om een wijk te realiseren waarin alle bewoners zichzelf kunnen zijn en elkaar kennen, een van de randvoorwaarden om gezamenlijk een veilige buurt te creëren.

Website Ook zal de website worden gepresenteerd als het centraal punt waar allerhande informatie met betrekking tot de buurt en veiligheid kan worden gevonden. De GSA ‘Natuurlijk Samen’ wil op deze manier gemeenten, verschillende betrokken instellingen maar ook gedupeerden concrete handvatten bieden om te voorkomen dat LHBT’ers in onprettige omstandigheden wonen of worden weggepest.
Noteer in uw agenda:

Vrijdag 15 juni van 15.00 tot 17.30 uur! Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2

Wat is een Gay Straight Alliantie en in het bijzonder Natuurlijk Samen

Natuurlijk Samen is de pas opgerichte Gay Straight Alliantie die zich richt op wonen en veiligheid in de wijk. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen, of die persoon nu  homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk.

Door de inzet  van verschillende projectactiviteiten in de buurt en een eigen website wil de GSA Natuurlijk Samen actief werken aan preventie en bescherming. Projectactiviteiten worden erop gericht de interactie tussen bewoners te stimuleren en  gemeenschappelijke doelen en acties te formuleren. Het doel is om een wijk te realiseren  waarin alle bewoners zichzelf kunnen zijn en om gezamenlijk randvoorwaarden voor een veilige buurt te creëren.
De website wordt het centrale punt waar allerhande informatie met betrekking tot de buurt  en veiligheid kan worden gevonden. De site biedt een breed scala aan middelen voor  professionals om op te kunnen treden, zoals een sociaal calamiteitenplan, een database met voorbeelden van ‘good practises’ en een nationaal convenant. Voor LHBT’ers zelf biedt de site uiteenlopende mogelijkheden om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van het leefklimaat in de eigen wijk. Zo faciliteert de site verschillende zoekmachines met adressen, links en andere websites en komt er een forum waar ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De GSA Natuurlijk Samen biedt op deze manier gemeenten, verschillende betrokken instellingen en gedupeerden concrete handvatten om te voorkomen dat LHBT’ers in onprettige omstandigheden wonen of worden weggepest.

 

Eerste optreden GSA Veilige Wijken tijdens diner pensant

Cyriel Triesscheijn, directeur van RADAR en trekker van dit project, leidde het gesprek.  De deelnemers maakten met elkaar kennis via het beginthema: Wat was je eerste ervaring met (het bestaan van) homoseksualiteit? Dat leverde een ronde met mooie, zeer verschillende, deels hilarische deels schrijnende voorbeelden op die door hun persoonlijk karakter in korte tijd verbondenheid en een openhartige sfeer aan tafel tot stand brachten.

De volgende ronde van het gesprek werd geopend met de spicy stelling: Mensen die LHBT’ers niet tolereren in hun buurt, moet je de wijk uitflikkeren. En hieraan gekoppeld de volgende vragen: Maar wat doe je vervolgens met die mensen? Waar laat je ze en wat doe je met ze? Is het anders niet afwachten totdat ze in hun nieuwe wijk weer mensen wegpesten want een homovrije omgeving bestaat immers niet?

Dit bracht een levendige discussie teweeg: overeenstemming bestond aan tafel in het uitgangspunt dat ervoor moet worden gezorgd dat het homovijandig gedrag wordt gestopt en in ieder geval niet het slachtoffer uiteindelijk moet verhuizen. Deelnemers vertelden over initiatieven en projecten die zich op de aanpak van daders richten: bijvoorbeeld door de significante leider van de groep te identificeren en onder permanent toezicht te plaatsen; daders door mensen met dezelfde achtergrond (qua milieu, leeftijd, etniciteit etc.) aan te laten spreken en daardoor de sociale controle van de eigen groep te activeren; door daders en slachtoffers in contact te brengen.

Overeenstemming was er ook over de noodzaak om aan de ene kant wel duidelijk grenzen te stellen aan intolerant gedrag maar aan de andere kant dat wel op een respectvolle manier te doen; mensen moeten op hun gedrag worden aangesproken maar niet meteen als persoon negatief weggezet worden. Anders loop je het risico dat verandering uitblijft, zo was de overtuiging aan tafel.

Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor medestanders zoals sleutelfiguren, stakeholders maar ook gewone burgers die naast bedreigde mensen gaan staan. Het moet niet zo zijn dat de gedupeerde zich alleen gelaten voelen, evenmin moet het zo zijn dat alle aandacht zich op de dader richt.

De tafel werd afgesloten met  het voornemen van alle betrokkenen om in de nieuwe alliantie stevig in te zetten op het tegengaan van homovijandig gedrag in wijken en buurten.

NatuurlijkSamen.org

Voor LHBT’ers zelf biedt de site uiteenlopende mogelijkheden om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van het leefklimaat in de eigen wijk. Zo faciliteert de site verschillende databases met adressen, links en andere websites en komt er een forum waar ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De GSA Natuurlijk Samen biedt op deze manier gemeenten, verschillende betrokken instellingen en gedupeerden concrete handvatten om te voorkomen dat LHBT’ers in onprettige omstandigheden wonen of worden weggepest.

Ook op facebook zijn geïnteresseerden straks welkom. www.facebook.com/natuurlijksamen

Tears of Pride Walk

De manifestatie en tocht zullen in het teken staan van homofobie in het algemeen en anti-homogeweld in het bijzonder. Iedereen die de LGBTQ-community een warm hart toedraagt, is uitgenodigd deel te nemen.

Wat staat er te gebeuren?

  • 16:00 uur start manifestatie op het Mercatorplein (stadsdeel West)
  • 18:00 uur start Tears of Pride Walk, naar het Homomonument
  • 19:30 uur aankomst Homomonument en toespraken
  • 20:00 uur officiële aftrap buitenfeesten Amsterdam Gay Pride

 

Het zou fantastisch zijn als de eerste editie van de Tears Of Pride goed vertegenwoordigd wordt. Daarom vragen wij je om zo veel mogelijk kennissen, vrienden, collega’s of familieleden mee te nemen naar het Mercatorplein op 2 augustus 2012.

 

Loop mee en laat zien dat we weer hand in hand over straat willen.

Samenwerkingspartners Natuurlijk Samen

In een zogeheten tweede schil hebben diverse partners samenwerking toegezegd. Vooralsnog zitten in deze tweede schil het Expertiseteam, het Transgendernetwerk Nederland(TNN), de winingcorporatie Woonbron, het Verwey Jonker Instituut, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), Bureau Bemiddeling & Mediation Haaglanden, de gemeente Almere en het UWV. Welke rol de verschillende organisaties zullen gaan spelen zal de komende tijd duidelijk worden.

Verder hebben vele organisaties aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van de GSA en zullen zin de toekomst op enigerlei wijze betrokkekn worden bij de activiteiten van de GSA. In deze derde schil zijn opgenomen het Humanistisch Verbond,  de Woonbond, het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (CGW), MO groep Welzijn en MD, LNBi, bureau Meesters en Oudejans, het Platform voor wijkgericht werken (LBP), Stichting Ondersteboven, de gemeente Utrecht, Stuurgroep Experimenten Volkhuisvesting (SEV), de MBO Raad en Nederland in Dialoog.

Een bont gezelschap van organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij de doelgroep van lesbiennes, homoseksuelen, bi’s en transgenders en hun veiligheid in de wijk.