nummer 2 - juni 2012
GSA ‘Natuurlijk Samen’ officieel gepresenteerd

Op vrijdag 15 juni 2012 is tijdens het MidzomerGracht Festival - de Gay-Straight Alliantie (GSA) ‘Natuurlijk Samen’ officieel gepresenteerd in het Stadhuis van Utrecht. Dat gebeurde door middel van het starten van het een introductiefilmpje en de onthulling van huisstijl en website. Burgemeester Aleid Wolfsen en mevrouw Carien Scheele directeur Emancipatie van het ministerie van OCW verrichtten de openingshandeling.

Presentatie ‘Natuurlijk Samen’

De GSA Natuurlijk Samen is ontstaan vanuit het idee dat iedereen recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk, ongeacht seksuele voorkeur of ras. Door de inzet van verschillende projectactiviteiten en een eigen website wil de GSA ‘Natuurlijk Samen’ actief werken aan preventie en bescherming in de buurt en de interactie tussen bewoners stimuleren. Het doel is om een wijk te realiseren waarin alle bewoners zichzelf kunnen zijn en elkaar kennen, een van de randvoorwaarden om gezamenlijk een veilige buurt te creëren.

Website

De komende tijd zal gebruikt worden om de website www.natuurlijksamen.org te vullen met informatie voor de drie belangrijkste doelgroepen. HLBT'ers, professionals en wijkebewoners. Het introductiefilmpje is te bekijken op www.natuurlijksamen.org/start

Sluit je aan bij facebook.com/natuurlijksamen om op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen.

 

 

Samenwerkingspartners Natuurlijk Samen

Aan de GSA Natuurlijk Samen hebben vele organisaties zich gecommitteerd. De projectleiding ligt bij het antidiscriminatie bureau RADAR en kenniscentrum discriminatie Nederland Art.1. In een kerngroep hebben plaats genomen, de ANBO, het COC Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA), kenniscentrum MOVISIE en het Politie Netwerk – Roze in blauw. De projectleiding maakt in nauw overleg met de kerngroep plannen en werkt aan diverse activiteiten.

In een zogeheten tweede schil hebben diverse partners samenwerking toegezegd. Vooralsnog zitten in deze tweede schil het Expertiseteam, het Transgendernetwerk Nederland(TNN), de winingcorporatie Woonbron, het Verwey Jonker Instituut, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), Bureau Bemiddeling & Mediation Haaglanden, de gemeente Almere en het UWV. Welke rol de verschillende organisaties zullen gaan spelen zal de komende tijd duidelijk worden.

Verder hebben vele organisaties aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van de GSA en zullen zin de toekomst op enigerlei wijze betrokkekn worden bij de activiteiten van de GSA. In deze derde schil zijn opgenomen het Humanistisch Verbond,  de Woonbond, het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (CGW), MO groep Welzijn en MD, LNBi, bureau Meesters en Oudejans, het Platform voor wijkgericht werken (LBP), Stichting Ondersteboven, de gemeente Utrecht, Stuurgroep Experimenten Volkhuisvesting (SEV), de MBO Raad en Nederland in Dialoog.

Een bont gezelschap van organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij de doelgroep van lesbiennes, homoseksuelen, bi’s en transgenders en hun veiligheid in de wijk.

Roze zaterdag, Roze maandag en Gay Pride

Deze zomer zal Natuurlijk Samen aanwezig zijn op de bekende zomerbijeenkomsten. Op Roze zaterdag, dit jaar in Haarlem, zal Natuurlijk Samen te vinden zijn in de infostand van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Op Roze maandag tijdens de Tilburgse kermis lopen goed herkenbare medewerkers rond met infomateriaal. Ook bij de Tears of Pride Walk en de Canal Parade zullen vertegenwoordigers van Natuurlijk Samen zichbaar aanwezig zijn. Deze zomer is het vooral de bedoeling bekendheid te geven aan de oprichting van deze GSA en zoveel mogelijk mensen en organisaties te vragen met hun informatie actief bij te dragen aan de website. De website www.natuurlijksamen.org moet de komende jaren uitgroeien tot DE vraagbaak op het terrein van aanpak van pesterijen in de buurt.

Wat is een Gay Straight Alliantie en in het bijzonder Natuurlijk Samen

Een Gay Straight Alliantie (GSA) is een samenwerkingsverband tussen verschillende groepen mensen met als doel om een veilige omgeving te creëren voor iedereen, ook voor lesbiennes, homo’s biseksuelen en transgenders (LHBT’ers). Er zijn GSA’s actief, met betrekking tot verschillende sectoren en/of doelgroepen. Die richten zich bijvoorbeeld op het onderwijs, de werkvloer, sport, ouderen en de krijgsmacht.

Natuurlijk Samen is de pas opgerichte Gay Straight Alliantie die zich richt op wonen en veiligheid in de wijk. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen, of die persoon nu  homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk.

Door de inzet  van verschillende projectactiviteiten in de buurt en een eigen website wil de GSA Natuurlijk Samen actief werken aan preventie en bescherming. Projectactiviteiten worden erop gericht de interactie tussen bewoners te stimuleren en  gemeenschappelijke doelen en acties te formuleren. Het doel is om een wijk te realiseren  waarin alle bewoners zichzelf kunnen zijn en om gezamenlijk randvoorwaarden voor een veilige buurt te creëren.
De website wordt het centrale punt waar allerhande informatie met betrekking tot de buurt  en veiligheid kan worden gevonden. De site biedt een breed scala aan middelen voor  professionals om op te kunnen treden, zoals een sociaal calamiteitenplan, een database met voorbeelden van ‘good practises’ en een nationaal convenant. Voor LHBT’ers zelf biedt de site uiteenlopende mogelijkheden om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van het leefklimaat in de eigen wijk. Zo faciliteert de site verschillende zoekmachines met adressen, links en andere websites en komt er een forum waar ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De GSA Natuurlijk Samen biedt op deze manier gemeenten, verschillende betrokken instellingen en gedupeerden concrete handvatten om te voorkomen dat LHBT’ers in onprettige omstandigheden wonen of worden weggepest.

 

NatuurlijkSamen.org

De website www.natuurlijksamen.org wordt het centrale punt waar allerhande informatie met betrekking tot de buurt  en veiligheid kan worden gevonden. De site biedt straks een breed scala aan middelen voor  professionals om op te kunnen treden, zoals een sociaal calamiteitenplan, een database met voorbeelden van ‘good practises’ en een nationaal convenant.

Voor LHBT’ers zelf biedt de site uiteenlopende mogelijkheden om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van het leefklimaat in de eigen wijk. Zo zal de site adressen, links en andere websites bevatten en komt er een forum waar ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De GSA Natuurlijk Samen biedt op deze manier gemeenten, verschillende betrokken instellingen en gedupeerden concrete handvatten om te voorkomen dat LHBT’ers in onprettige omstandigheden wonen of worden weggepest.

Ook op facebook zijn geïnteresseerden straks welkom. www.facebook.com/natuurlijksamen