nummer 3 - juli 2012
Vullen van website is gestart

De website van Natuurlijk Samen is actief. Bij de presentatie van het project op 15 juni jl in Utrecht was de startpagina klaar, nu zit er ook iets achter. De komende drie jaar - de duur van het project - zal worden besteed aan het verzamelen van info en het verder vullen van de site met good practices, sociaal calamiteitenplannen en empowerment activiteiten voor lhbt’ers en wijkbewoners.

Via de site kunnen lhbt’ers nu al direct een klacht bij een antidiscriminatie bureau indienen en kunnen professionals de kennisbank gelijke behandeling (mediatheek) raadplegen.

Dus neem een kijkje, wijs mogelijk geinteresseerden op de site  www.natuurlijksamen.org en stuur informatie die van belang kan zijn naar info@natuurlijksamen.org.

Natuurlijk Samen bij manifestaties

De zomer is de periode van lhbt-manifestaties. Na het MidzomerGracht festival was Natuurlijk Samen ook aanwezig tijdens de jaarlijkse Roze Zaterdag, dit jaar in Haarlem en Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis.  Aanstaande donderdag zijn we bij de Tears of Pride Walk in Amsterdam en natuurlijk geven vertegenwoordigers van Natuurlijk Samen acte de presence tijdens de Canal Parade op zaterdag. De Rotterdamse wethouder Korrie Louwes zal in ieder geval getooid zijn in het Natuurlijk Samen t-shirt op de Rotterdamse boot. 

Volg ons op facebook/NatuurlijkSamen