nummer 4 - augustus 2012
Stuur je ervaringen in !

Natuurlijk Samen wil zoveel mogelijk ervaring met pesterijen in de wijk, maar vooral ook ervaringen met de aanpak en het voorkomen van problemen verzamelen. Deze ervaringen worden geanalyseerd en zo bewerkt dat anderen er iets aan kunnen hebben. Een database met good practices, een protocol, maar ook gemeentelijke sociale calamiteitenplannen moeten het reultaat zijn van deze inventarisatie.

Meld dus ervaringen via info@natuurlijksamen.org. Wij nemen zonodig contact op voor een afspraak om door te praten.

Canal Parade

Tijdens de Canal Parade wilde de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes best staan voor Natuurlijk Samen. In een Rotterdams groen Natuurlijk Samen t-shirt stond ze tijdens de Canal Parade op de Rotterdam-boot. De boot die overigens de publieksprijs won

Tears of Pride Walk

Onderdeel van de Gay Pride was dit jaar ook de Tears of Pride Walk, een meer ingetogen manier om stil te staan bij anti-homogeweld en homofobie. Een paar honderd deelnemers liepen van het Mercatorplein naar het homomonument op de Westermarkt. Daar worden enkele toespraken gehouden. De slogan van de loop is: Loop mee en laat zien dat we weer hand in hand over straat willen. Het is een van de meer serieuze evenementen tijdens de Gay Pride. Ook Natuurlijk Samen liep mee